Інформація про стан розгляду звернень

громадян у ІI кварталі 2015 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України від 28.05.2004р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За II квартал 2015 року до органів державної статистики області надійшло 31 звернення громадян. До Головного управління статистики – 29, з них, 15 (51,7% від їх кількості) - звернення з питань соціального захисту, 7 звернень (24,1%) – кадрові питання, 2 звернення (7,0%) - питання отримання інформації з ЄДРПОУ, 4 (13,8%) – питання отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін, 1 (3,4%) – інформаційний запит з різних галузей економіки (надання інформації щодо розміру середньомісячної заробітної плати по місту Рівне).

Повторних та колективних звернень за звітний квартал не зафіксовано.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, вчасно розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні статистики відсутні.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління статистики щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.

У Головному управлінні статистики постійно діє «гаряча телефонна лінія» для консультацій громадян із питань, що належать до компетенції органів державної статистики.