Інформація про стан розгляду звернень

громадян у ІІ кварталі 2014 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України від 28.05.2004р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За II квартал 2014 року до органів державної статистики області надійшло 25 звернень громадян. До Головного управління – 21, з них, 19 (90,4% від їх кількості) - звернення з питань соціального захисту, 1 звернення (4,8%) - питання отримання інформації з ЄДРПОУ, 1 (4,8%) – інформаційний запит з різних галузей економіки (надання інформації щодо середньої ціни на сільськогосподарську продукцію).

Повторних та колективних звернень за звітний квартал не зафіксовано.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, вчасно розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні відсутні.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.

У Головному управлінні постійно діє «пряма телефонна лінія» для консультацій громадян із питань, що належать до компетенції органів державної статистики.