Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення, за 2013 рік

 

Керуючись Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказом Держкомстату України від 28.05.2004 року № 347 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України», Головне управління статистики у Рівненській області протягом 2013 року проводило відповідну роботу щодо неухильного забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

За 2013 рік до органів державної статистики області надійшло 120 звернень громадян, в т.ч. до Головного управління – 109. З них 71 звернення (65,1%) - питання соціального захисту, 20 звернень (18,3%) - щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 12 звернень (11,1%) - щодо отримання інформації з різних галузей економіки, 6 звернень (5,5%) - щодо отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін.

Повторних та колективних звернень в Головне управління за 2013 рік не надходило.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні відсутні.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації Берташа В.М. від 26.02.2013 № 96 «Про виконання в області вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян у 2012 році» Головним управлінням надано інформацію обласній державній адміністрації про проведену роботу щодо неухильного забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді за I півріччя 2013 року та за 2013 рік вцілому.

На веб-сайті та в приміщенні Головного управління поновлено графіки прийому громадян керівництвом Рівненської обласної державної адміністрації та керівництвом Головного управління.

Робота по розгляду звернень громадян здійснюється згідно плану роботи, який складається щоквартально. Заходи плану виконуються в повному обсязі.

За І півріччя 2013 року питання про стан роботи зі зверненнями громадян розглянуто на засіданні колегії 30 липня 2013 року.

У 2013 році  проведені перевірки стану роботи зі зверненнями громадян у відділах статистики у Березнівському, Гощанському, Дубровицькому, Корецькому, Костопільському, Зарічненському, Демидівському районах та в управлінні статистики у Дубенському районі. Під час перевірок було надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.

Протягом 2013 року відділом кадрово-організаційного забезпечення, діловодства та контролю виконання надано практичну допомогу структурним підрозділам Головного управління щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

Протягом 2013 року звернень від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України на надходило. Розгляд звернень зазначених категорій громадян здійснюється відповідно до наказу Головного управління від 11.02.2013 року № 32 «Про роботу зі зверненнями громадян та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області», яким визначено, що звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першочергово начальником Головного управління та керівниками відокремлених підрозділів. Кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян знаходиться під особистим контролем заступників начальника Головного управління.

Особистий прийом громадян керівництвом Головного управління здійснюється за графіком, що затверджений наказом Головного управління від 14.06.2012 року № 88 «Щодо вдосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом органів державної статистики області».

Для упередження звернень громадян до органів влади вищого рівня Головне управління статистики проводить відповідну роботу з відокремленими підрозділами. Щоквартально підводяться підсумки роботи відокремлених підрозділів Головного управління з питань звернень громадян і вжиття заходів щодо їх всебічного розгляду та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Для більш повного задоволення громадян статистичною інформацією в приміщенні Головного управління працює бібліотека, де можна переглянути офіційні видання Держстату та статистичні видання Головного управління статистики.

У Головному управлінні постійно діє «пряма телефонна лінія», по якій громадяни можуть отримати консультації з питань, що їх цікавлять.