Інформація про стан розгляду звернень

громадян у ІV кварталі 2013 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України  від 28.05.2004р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За IV квартал 2013 року до органів державної статистики області надійшло 28 звернень громадян. До Головного управління – 24, з них, 15 (62,5% від їх кількості) - звернення з питань соціального захисту, 6 звернень (25,0%) інформаційні запити з різних галузей економіки (надання інформації про середню зарплату по м.Рівне та індекси споживчих цін), 3 звернення (12,5%) - питання отримання інформації з ЄДРПОУ.

Повторних та колективних звернень за звітний квартал не зафіксовано.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства та з дотриманням встановлених термінів.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні відсутні.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.

У Головному управлінні діє телефонна «гаряча лінія» начальника Головного управління за номером телефону: (0362) 26-68-04.