Інформація про стан розгляду звернень громадян

у І кварталі 2013 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008р.  № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України  від 28.05.2004р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За I квартал 2013 року до органів державної статистики області надійшло  31 звернення громадян. До Головного управління – 26, з них, 11 (42,3% від їх кількості) - звернення з питань соціального захисту, 10 звернень (38,5%) - питання отримання інформації з ЄДРПОУ, 3 звернення (11,5%) інформаційні запити з різних галузей економіки (надання інформації про кількість фізкультурно-спортивних споруд в м.Рівне; чисельність пенсіонерів в Україні),  2 (7,7%) питання отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін.

Повторних та колективних звернень за звітний квартал не зафіксовано.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, вчасно розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні відсутні.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.

У Головному управлінні постійно діє «пряма телефонна лінія» для консультацій громадян із питань, що належать до компетенції органів державної статистики.