Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян

та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення, за 2012 рік

 

Керуючись Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказом Держкомстату України від 28.05.2004 року № 347 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України», Головне управління статистики у Рівненській області протягом 2012 року проводило відповідну роботу щодо неухильного забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

За 2012 рік до органів державної статистики області надійшло 108 звернень громадян, в т.ч. до Головного управління – 99, що на 37,3% менше, ніж за відповідний період минулого року.  З них 62 звернення (62,6%) – питання соціального захисту, 23 звернення (23,2%) – щодо отримання інформації з ЄДРПОУ, 6 звернень (6,1%) – щодо отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін, 8 звернень (8,1%) – щодо отримання інформації з різних галузей економіки (надання інформації про середньомісячну заробітну плату по Україні, Рівненській області та по м.Рівне; довідки про середньорічний приріст м'яса; інформацію про оплату роботи перекладача-референта; інформацію про кількість найманих працівників за видами економічної діяльності).

Серед тих, хто звертався у 2012 році, 17 громадян (15,7% від загальної кількості звернень) зазначили свій соціально-професійний стан та вказали, що вони є пенсіонерами та непрацюючим.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні відсутні.

На виконання вимог п.3 розпорядження голови обласної державної адміністрації Берташа В.М. від 28.10.2011 року № 528 «Про підсумки роботи із звернення громадян, що надійшли до облдержадміністрації за дев’ять місяців 2011 року, та невідкладні завдання місцевих органів виконавчої влади з її поліпшення» Головним управлінням надано інформацію обласній державній адміністрації щодо стану організації роботи із зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення за 9 місяців 2012 року.

На виконання наказу Держстату України від 05.04.2012 № 174 видано накази Головного управління від 12.04.2012 року № 53 «Про роботу зі зверненнями громадян та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області» та від 14.06.2012 року № 88 «Щодо вдосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом органів державної статистики області».

На веб-сайті та в приміщенні Головного управління поновлено графіки прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області.

Начальником Головного управління затверджені заходи Головного управління статистики щодо забезпечення виконання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Питання щодо стану роботи зі зверненнями громадян у ІІ півріччі 2011 року та у І півріччі 2012 року розглядалося на засіданні колегії Головного управління відповідно 30 січня та 24 липня 2012 року.

У 2012 році було проведено перевірку стану роботи зі зверненнями громадян в управліннях статистики у Володимирецькому, Сарненському районах та у відділах статистики у Млинівському, Острозькому, Рокитнівському, Радивилівському районах. Під час перевірки було надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.

Відділом кадрово-організаційного забезпечення, діловодства та контролю виконання Головного управління видано буклет "Провадження за зверненнями громадян. Організаційно-правові основи провадження за зверненнями громадян".

Робота по розгляду звернень громадян здійснюється згідно плану роботи, який складається щоквартально. Заходи плану виконуються в повному обсязі.

Протягом 2012 року звернень від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України на надходило. Розгляд звернень зазначених категорій громадян здійснюється відповідно до наказу Головного управління від 12.04.2012 року  № 53 «Про роботу зі зверненнями громадян та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області», яким визначено, що звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першочергово начальником Головного управління та начальниками структурних підрозділів у районах. Кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян знаходиться під особистим контролем заступників начальника Головного управління.

Особистий прийом громадян керівництвом Головного управління здійснюється за графіком, що затверджений наказом Головного управління від 14.06.2012 року № 88 «Щодо вдосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом органів державної статистики області».

Для упередження звернень громадян до органів влади вищого рівня Головне управління статистики проводить відповідну роботу з відокремленими підрозділами. Щоквартально підводяться підсумки роботи управлінь (відділів) статистики у районах з питань звернень громадян і вжиття заходів щодо їх всебічного розгляду та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

На офіційному веб-сайті Головного управління у розділі «Звернення громадян» розміщено Закон України «Про звернення громадян», Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області, затверджений наказом Головного управління від 12.04.2012 року  № 53 «Про роботу зі зверненнями громадян та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області», та зразок документального оформлення звернення. За необхідності поновлюється графік прийому громадян керівництвом Головного управління. У цьому ж розділі постійно поновлюється інформація про роботу зі зверненнями громадян органів державної статистики області.

Для більш повного задоволення громадян статистичною інформацією в приміщенні Головного управління працює бібліотека, де можна переглянути офіційні видання Держстату та статистичні видання Головного управління статистики.