Інформація про стан розгляду звернень громадян

у ІV кварталі 2012 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008 р.  № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України  від 28.05.2004 р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За IV квартал 2012 року до органів державної статистики області надійшло 18 звернень громадян (за звітний квартал звернення громадян до відокремлених підрозділів не надходили), що на 10% менше ніж за відповідний період минулого року, з них, 9 (50,0% від їх кількості) – звернення з питань соціального захисту, 7 (38,9%) – отримання інформації з ЄДРПОУ, 2 (11,1%) - інформаційні запити з різних галузей економіки.

Тематика звернень з інших питань така: інформація про оплату роботи перекладача-референта, інформація про кількість найманих працівників за видами економічної діяльності.

Повторних звернень за звітний квартал не зафіксовано.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, вчасно розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.

У Головному управлінні постійно діє «пряма телефонна лінія» для консультацій громадян із питань, що належать до компетенції органів державної статистики.