Інформація про стан розгляду звернень громадян

у ІІІ кварталі 2012 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008р.  № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України  від 28.05.2004р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За IІІ квартал 2012 року до органів державної статистики області надійшло 22 звернення громадян. До Головного управління – 21, з них, 15 (71,4% від їх кількості) - звернення з питань соціального захисту, 4 (19,1%) - питання отримання інформації з ЄДРПОУ, 2 (9,5%) – інформаційні запити з різних галузей економіки.

Тематика звернень з інших питань така: середньомісячна заробітна плата по Україні.

За звітний період не зафіксовано колективних та повторних звернень громадян. Серед тих, хто звертався у ІІІ кварталі 2012 року, 2 громадян (9,1% від загальної кількості звернень) зазначили свій соціально-професійний стан та вказали, що вони є пенсіонером та не працюючим.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, вчасно розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.