Інформація про стан розгляду звернень громадян

у ІІ кварталі 2012 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України від 28.05.2004р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За IІ квартал 2012 року до органів державної статистики області надійшло 33 звернення громадян. До Головного управління – 28, з них, 18 (64,3% від їх кількості) - звернення з питань соціального захисту, 5 (17,9%) - питання отримання інформації з ЄДРПОУ, 3 (10,7%) - питання отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін, 2 (7,1%) – інформаційні запити з різних галузей економіки.

Тематика звернень з інших питань така: середньомісячна заробітна плата по м.Рівне та середньорічний приріст м’яса.

За звітний період зафіксовано 1 колективне звернення громадян, що становить 3,0 % від їх загальної кількості. З урахуванням колективних звернень до Головного управління звернулося 29 громадян майже з усіх районів області.

Повторних звернень за звітний квартал не зафіксовано.

Серед тих, хто звертався у ІІ кварталі 2012 року, 6 громадян (18,2% від загальної кількості звернень) зазначили свій соціально-професійний стан та вказали, що вони є пенсіонерами.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, вчасно розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.