Інформація про стан розгляду звернень громадян

у І кварталі 2012 року

 

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказом Держкомстату України від 28.05.2004р. № 347 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України”, Головне управління статистики у Рівненській області повідомляє наступне.

За I квартал 2012 року до органів державної статистики області надійшло 35 звернень громадян. До Головного управління – 32, з них, 20 (62,5% від їх кількості) - звернення з питань соціального захисту, 7 (21,9%) - питання отримання інформації з ЄДРПОУ, 3 (9,4%) - питання отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін, 2 (6,2%) – інформаційні запити з різних галузей економіки.

Тематика звернень з інших питань така: середньомісячна заробітна плата по Україні та по м.Рівне.

Повторних звернень за звітний квартал не зафіксовано.

Серед тих, хто звертався у І кварталі 2012 року, 7 громадян (20,0% від загальної кількості звернень) зазначили свій соціально-професійний стан та вказали, що вони є пенсіонерами.

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян, вчасно розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

Протягом звітного кварталу постійно проводилась робота з відокремленими підрозділами Головного управління щодо покращання стану роботи зі зверненнями громадян, надавались консультації з питань, що виникали у процесі роботи.

У Головному управлінні постійно діє «пряма телефонна лінія» для консультацій громадян із питань, що належать до компетенції органів державної статистики.