Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян

та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення,

за 2011 рік

 

Керуючись Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказом Держкомстату України від 28.05.2004 року № 347 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України», Головне управління статистики у Рівненській області протягом 2011 року проводило відповідну роботу щодо неухильного забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

За 2011 рік до органів державної статистики області надійшло 171 звернення громадян, в т.ч. до Головного управління – 158, що на 17,9% більше, ніж за відповідний період минулого року. З них 88 звернень (55,6%) – питання соціального захисту, 30 звернень (19,0%) – щодо отримання інформації з ЄДРПОУ, 20 звернень (12,7%) – щодо отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін, 20 звернень (12,7%) – щодо отримання інформації з різних галузей економіки (надання інформації про середньомісячну заробітну плату по Україні, Рівненській області та по м.Рівне; показник середньої регіональної ціни на трудові ресурси для проведення капітального ремонту; інформація для написання дипломної роботи).

Серед тих, хто звертався у 2011 році, 19 громадян зазначили свій соціально-професійний стан. 16 громадян (9,4% від загальної кількості звернень) вказали, що вони є пенсіонерами, службовцями, підприємцями, соціальними робітниками, студентами, домогосподарками. 2 громадянина (1,2%) є інвалідом, ветераном війни. 1 громадянин (0,6%) вказав, що він є  інвалідом війни ІІІ групи.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні відсутні.

Управлінням (відділам) статистики у районах області розіслано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.02.2011 року № 50 «Про організацію прийому громадян з особистих питань посадовими особами облдержадміністрації».

На інформаційному стенді та на веб-сайті Головного управління поновлено графік прийому громадян з особистих питань Рівненської обласної державної адміністрації.

Наказом Головного управління від 09.02.2011 року № 19 поновлено та затверджено Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян, де враховані зміни Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 року № 26 «Про внесення зміни до  пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». Даний наказ та Інструкцію направлено до відокремлених структурних підрозділів області.

На веб-сайті Головного управління розміщено інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2010 рік, а також інформацію про звернення громадян, що надійшли до Головного управління за кожний квартал 2011 року.

Питання щодо стану роботи зі зверненнями громадян у ІІ півріччі 2010  та І півріччі 2011 року розглядалося на засіданні колегії Головного управління відповідно 21 лютого 2011 року та  26 липня 2011 року.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.10.2010 року № 487 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до облдержадміністрації за дев’ять місяців 2010 року, та невідкладні завдання місцевих органів виконавчої влади з її поліпшення» Головним управлінням надано інформацію обласній державній адміністрації про здійснені заходи щодо покращання роботи із зверненнями громадян та звернення громадян, що надійшли до Головного управління статистики у Рівненській області за І квартал 2011 року.

У 2011 році було проведено перевірку стану роботи зі зверненнями громадян у відділах статистики у Дубровицькому, Демидівському, Березнівському, Зарічненському, Корецькому районах, управліннях статистики у Володимирецькому, Костопільському, Дубенському районах. Під час перевірки було надано практичну  та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.02.2011 року № 75 «Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до облдержадміністрації у 2010 році» Головним управлінням надано інформацію обласній державній адміністрації щодо стану організації роботи із зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення за 9 місяців 2011 року.

Робота по розгляду звернень громадян здійснюється згідно плану роботи, який складається щоквартально. Заходи плану виконані в повному обсязі.

Протягом 2011 року звернень від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України на надходило. Разом з тим надійшло 1 звернення від інваліда війни. Відповідь на дане звернення було надано в той же день. Розгляд звернень зазначених категорій громадян здійснюється відповідно до наказу Головного управління від 11.02.2008 року № 15 «Щодо покращання роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики області», яким визначено, що звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першочергово начальником Головного управління та начальниками структурних підрозділів у районах. Кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян знаходиться під особистим контролем заступників начальника Головного управління.

Особистий прийом громадян керівництвом Головного управління здійснюється за графіком, що затверджений наказом Головного управління від 11.02.2008 року № 14 «Щодо удосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом органів державної статистики області».

Для упередження звернень громадян до органів влади вищого рівня Головне управління статистики проводить відповідну роботу з відокремленими структурними підрозділами. Щоквартально підводяться підсумки роботи управлінь (відділів) статистики у районах з питань звернень громадян і вжиття заходів щодо їх всебічного розгляду та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

На офіційному веб-сайті Головного управління у розділі «Звернення громадян» розміщено Закон України «Про звернення громадян», Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області, затверджений наказом Головного управління від 11.02.2008 року № 15 «Щодо покращання роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики області», зі змінами, та зразок документального оформлення звернення. За необхідності поновлюється графік прийому громадян керівництвом Головного управління. У цьому ж розділі постійно поновлюється інформація про роботу зі зверненнями громадян органів державної статистики області.

Для більш повного задоволення громадян статистичною інформацією в приміщенні Головного управління працює бібліотека, де можна переглянути офіційні видання Держкомстату та статистичні видання Головного управління статистики.