Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення,

за 2010 рік

 

Керуючись Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказом Держкомстату України від 28.05.2004 року № 347 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України», Головне управління статистики у Рівненській області протягом 2010 року проводило відповідну роботу щодо неухильного забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

За 2010 рік до органів державної статистики області надійшло 151 звернення громадян, в т.ч. до Головного управління – 134, що на 31,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.  З них 72 звернення (53,7%) – питання соціального захисту, 29 звернень (21,6%) – щодо отримання інформації з ЄДРПОУ, 22 звернення (16,4%) – щодо отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін, 7 звернень (5,2%) – питання праці, 4 звернення (3,1%) – щодо отримання інформації з різних галузей економіки.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні відсутні.

З метою поліпшення стану роботи зі зверненнями громадян, виготовлено та надіслано відокремленим структурним підрозділам журнали обліку особистого прийому громадян та реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції» відокремленим структурним підрозділам надіслано зміни у розділі ІІ Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 858.

Адміністративно-господарським відділом Головного управління видано буклет «Етикет телефонного спілкування».

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 23.02.2010 року № 63 «Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших нормативно-правових актів та стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до облдержадміністрації у 2009 році» Головним управлінням надано інформацію обласній державній адміністрації щодо стану роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2010 року.

Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 07.09.2010 року № 393 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2010 № 144» замінено графік прийому громадян з особистих питань керівництвом ОДА на веб-сайті Головного управління, інформаційному стенді та розіслано відокремленим структурним підрозділам Головного управління.

Начальникам управлінь (відділів) статистики, де відбулися кадрові зміни, надана методична та практична допомога з питань ведення діловодства за зверненнями громадян.

У грудні 2010 року заступник начальника Головного управління статистики взяв участь в одноденному семінарі, що проводився Рівненським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, на тему «Особистий прийом громадян. Розгляд їх звернень».

Робота по розгляду звернень громадян здійснюється згідно плану роботи, який складається щоквартально. Заходи плану виконані в повному обсязі.

Протягом 2010 року звернень від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни не надходило. Розгляд звернень зазначених категорій громадян здійснюється відповідно до наказу Головного управління від 11.02.2008 року № 15 «Щодо покращання роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики області», яким визначено, що звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першочергово начальником Головного управління та начальниками структурних підрозділів у районах. Кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян знаходиться під особистим контролем заступників начальника Головного управління.

Особистий прийом громадян керівництвом Головного управління здійснюється за графіком, що затверджений наказом Головного управління від 11.02.2008 року № 14 «Щодо удосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом органів державної статистики області».

Для упередження звернень громадян до органів влади вищого рівня Головне управління статистики проводить відповідну роботу з відокремленими структурними підрозділами. Щоквартально підводяться підсумки роботи управлінь (відділів) статистики у районах з питань звернень громадян і вжиття заходів щодо їх всебічного розгляду та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення. Питання виконавчої дисципліни, у тому числі й стан роботи зі зверненнями громадян, двічі на рік заслуховуються на засіданнях колегії Головного управління.

На офіційному веб-сайті Головного управління у розділі «Звернення громадян» розміщено Закон України «Про звернення громадян», Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області, затверджений наказом Головного управління від 11.02.2008 року № 15 «Щодо покращання роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики області», зі змінами, та зразок документального оформлення звернення. За необхідності поновлюється графік прийому громадян керівництвом Головного управління. У цьому ж розділі постійно поновлюється інформація про роботу зі зверненнями громадян органів державної статистики області.

Для більш повного задоволення громадян статистичною інформацією в приміщенні Головного управління працює бібліотека, де можна переглянути офіційні видання Держкомстату та статистичні видання Головного управління статистики.