НОВИНИ У ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

 

27.06.2018

 

Основні показники ринку праці

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–березень 2018 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за січень–березень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–березень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень–березень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (наростаючим підсумком)

 

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення Рівненської області у І кварталі 2018 року  

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Використання та запаси палива

 

26.06.2018

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2017 році

Використання палива за травень 2018 року

Запаси палива на 1 червня 2018 року

Постачання та використання енергії у 2017 році

Виробництво промислової продукції за видами у січні–травні 2018 року

 

Підготовлено експрес-випуск:

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Рівненської області у травні 2018 року  

 

25.06.2018

 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2018 року та середня чисельність у січні–квітні 2018 року

Природний рух населення у січні–квітні 2018 року

Населення (1995–2017рр.)

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні–травні 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні–травні 2018 року

 

Підготовлено експрес-випуски:

Промислове виробництво у Рівненській області у січні–травні 2018 року  

Виконання будівельних робіт у Рівненській області у січні–травні 2018 року  

 

Вийшов з друку:

 

Буклет: Молодь Рівненщини

 

22.06.2018

 

Засоби масової інформації та книговидання (1995–2017рр.)

Роздрібна торгівля у січні–травні 2018 року

Використання та запаси палива у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту Рівненської області у січні–травні 2018 року  

Про надання населенню Рівненської області субсидій у травні 2018 року  

 

21.06.2018

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою на 1 червня 2018 року

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2018 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2017 рік

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності за 2017 рік

 

20.06.2018

 

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1995–2017рр.)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–квітні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–квітні 2018 року

 

19.06.2018

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах у січні–березні 2018 року

 

Прес-випуск: Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–квітні 2018 року

 

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–квітні 2018 року  

 

18.06.2018

 

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій у 2018 році

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні–березні 2018 року

 

Прес-випуск: Ринок праці Рівненщини

 

15.06.2018

 

Підготовлено експрес-випуски:

Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Рівненської області у січні–березні 2018 року  

Зовнішня торгівля товарами Рівненської області у січні–квітні 2018 року  

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Рівненської області у січні–березні 2018 року  

Індекси сільськогосподарської продукції у січні–травні 2018 року  

 

14.06.2018

 

Кількість сільськогосподарських тварин у 2018 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2018 році

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 червня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах у січні–травні 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 червня 2018 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

 

13.06.2018

 

Прес-випуск: Громадські організації області та їх діяльність

Прес-випуск: Ціни і тарифи

 

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси споживчих цін у Рівненській області у травні 2018 року  

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Середні ціни на окремі продовольчі товари

 

12.06.2018

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель по містах обласного значення та районах за січень–березень 2018 року

 

11.06.2018

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Оплата населенням житлово-комунальних послуг

 

08.06.2018

 

Правопорушення (1995–2017рр.)

Щомісячне повідомлення для ЗМІ "Соціально-економічне становище району (міста)"

 

07.06.2018

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010–2017рр.)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010–2017рр.)

 

06.06.2018

 

Щомісячне повідомлення для ЗМІ "Соціально-економічне становище Рівненської області"

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: Про соціально-економічне становище району (міста)

Статистичний бюлетень: Соціально-економічне становище району (міста)

Статистичний бюлетень: Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

05.06.2018

 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах у 2018 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2018 року

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: Про соціально-економічне становище Рівненської області

Статистичний бюлетень: Соціально-економічне становище Рівненської області

Статистичний бюлетень: Заробітна плата та стан її виплати

Статистичний бюлетень: Сфера послуг Рівненщини

Статистичний бюлетень: Основні показники роботи промисловості

 

04.06.2018

 

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2018 році

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2018 році

 

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням Рівненської області житлово-комунальних послуг у квітні 2018 року  

 

01.06.2018

 

Капітальні інвестиції за видами активів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2017рр.)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу за видами економічної діяльності

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з області

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2017 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2017 році

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2017рр.)

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

Прес-випуск: До Всесвітнього дня охорони довкілля

Прес-випуск: Іноземне інвестування в економіку області у січні–березні 2018 року

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний збірник: Інвестиційна та будівельна діяльність Рівненщини (презентаційна версія)

Статистичний бюлетень: Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Буклет: До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища