НОВИНИ У ЧЕРВНІ 2016 РОКУ

 

30.06.2016

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, по містах та районах у січні–березні 2016 року

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2015рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2015рр.)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2015 році

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1996–2016рр.)

Основні показники ринку праці

 

Прес-випуск: Заробітна плата працівників Рівненщини

 

Підготовлено експрес-випуски:

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2016 року  

Заробітна плата штатних працівників у травні 2016 року  

Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2016 року  

Структура роздрібного товарообороту підприємств області у І кварталі 2016 року  

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний збірник: Довкілля Рівненщини (презентаційна версія)

 

29.06.2016

 

Населення (1995–2015рр.)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–березень 2016 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–березень 2016 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–березень 2016 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–березень 2016 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2016 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні–травні 2016 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році (за періоди з початку року)

Виробництво основних видів промислової продукції у січні–травні 2016 року

Індекси будівельної продукції за видами у 2016 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2016 році

 

Підготовлено експрес-випуск:

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС області у травні 2016 року  

 

24.06.2016

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за травень 2016 року

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 червня 2016 року

 

Підготовлено експрес-випуски:

Економічна активність населення у I кварталі 2016 року  

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у травні 2016 року  

 

Вийшов з друку:

 

Буклет: Молодь Рівненщини

 

23.06.2016

 

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Основні показники діяльності підприємств по містах та районах у 2015 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2015 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2015 рік

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності за 2015 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2015 роках

Вантажні перевезення у січні–травні 2016 року

Пасажирські перевезення у січні–травні 2016 року

 

Підготовлено експрес-випуск:

Підсумки роботи промисловості у січні–травні 2016 року  

 

22.06.2016

 

Роздрібний товарооборот у січні–травні 2016 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у січні–квітні 2016 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–квітні 2016 року

 

Підготовлено експрес-випуски:

Виконання будівельних робіт у січні–травні 2016 року  

Підсумки роботи транспорту  у січні–травні 2016 року  

Про надання населенню субсидій у травні 2016 року  

 

21.06.2016

 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2016 року та середня чисельність у січні–квітні 2016 року

Природний рух населення у січні–квітні 2016 року

Міграційний рух населення у січні–квітні 2016 року

Заклади культури та мистецтва (1995-2015рр.)

Засоби масової інформації та книговидання (1995–2015рр.)

 

17.06.2016

 

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році

Зареєстроване безробіття у 2016 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2016 році

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у 2016 році

 

Прес-випуск: Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–квітні 2016 року

 

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація в області у січні–квітні 2016 року  

 

16.06.2016

 

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні–березні 2016 року

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 2015 році

 

Підготовлено експрес-випуски:

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2015 році  

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти у 2015 році  

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі області у І кварталі 2016 року  

 

15.06.2016

 

Прес-випуск: Ринок праці Рівненщини

 

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля товарами у січні–квітні 2016 року  

 

14.06.2016

 

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у 2016 році

Кількість юридичних осіб по містах та районах на 1 червня 2016 року

Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ на 1 червня 2016 року

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами на 1 червня 2016 року

 

13.06.2016

 

Дошкільні навчальні заклади (1995–2015рр.)

Кількість худоби та птиці у 2016 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році

 

10.06.2016

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до грудня попереднього року)

 

Прес-випуск: Ціни і тарифи

 

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси споживчих цін  

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний бюлетень: Оплата населенням житлово-комунальних послуг

Статистичний бюлетень: Середні ціни на окремі продовольчі товари

Буклет: Громадські організації області та їх діяльність

Буклет: Індекси роздрібних цін на споживчі товари

 

08.06.2016

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–квітні 2016 року

 

07.06.2016

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Сфера послуг Рівненщини

 

06.06.2016

 

Правопорушення (1995–2015рр.)

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний бюлетень: Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств у 2015 році

Статистичний бюлетень: Заробітна плата працівників області та використання робочого часу

 

02.06.2016

 

Основні показники утворення та поводження з відходами (1994–2015рр.)

Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році

Утворення та поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2015 році

 

Підготовлено експрес-випуск:

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–квітні 2016 року  

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний бюлетень: Основні показники роботи промисловості

Статистичний бюлетень: Заробітна плата та стан її виплати

 

01.06.2016

 

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2016 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2016 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2016 році

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2016 році

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними у 2015 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за уточненими річними даними у 2015році

Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2015рр.)

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, по містах та районах у 2015 році

Соціально-економічне становище Рівненської області у січні–квітні 2016 року

 

Прес-випуск: Структура роздрібного товарообороту підприємств області у 2015 році

 

Підготовлено експрес-випуски:

Структура роздрібного товарообороту підприємств області у 2015 році  

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у квітні 2016 року  

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах за січень–березень 2016 року  

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: Про соціально-економічне становище району (міста)

Статистичний бюлетень: Економічне і соціальне становище району (міста)