НОВИНИ У ЧЕРВНІ 2015 РОКУ

 

30.06.2015

 

Населення (1995–2014рр.)

Основні показники ринку праці

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, по містах та районах за січень–березень 2015 року

Заклади охорони здоров’я (1995–2014рр.)

Медичні кадри (1995–2014рр.)

Захворюваність населення (1995–2014рр.)

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996–2015рр.)

 

Прес-випуск: Заробітна плата працівників Рівненщини

 

Підготовлено експрес-випуски:

Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності за травень 2015 року

Заробітна плата найманих працівників за травень 2015 року

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний збірник: Стан здоров’я населення області у 2014 році (презентаційна версія)

Статистичний збірник: Довкілля Рівненщини у 2014 році (презентаційна версія)

Доповідь: Інвестиційна та будівельна діяльність Рівненщини у 2014 році

Доповідь: Соціально-трудові відносини Рівненщини у 2014 році

Доповідь: Про соціально-економічне становище району (міста) за січень–травень 2015 року

Статистичний бюлетень: Заробітна плата та стан її виплати за травень 2015 року

 

26.06.2015

 

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–березень 2015 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–березень 2015 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–березень 2015 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–березень 2015 року

 

Прес-випуск: Стан злочинності в Рівненській області

 

Підготовлено експрес-випуски:

Структура роздрібного товарообороту підприємств за січень–березень 2015 року

Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2015 року

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний бюлетень: Витрати і ресурси домогосподарств області у IV кварталі 2014 року

Статистичний збірник: Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Рівненської області на 1 січня 2015 року (презентаційна версія)

Буклет: Молодь Рівненщини

 

24.06.2015

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–травень 2015 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (за періоди з початку року)

Виробництво основних видів промислової продукції за січень–травень 2015 року

Житловий фонд (1995–2014рр.)

 

Підготовлено експрес-випуски:

Економічна активність населення у І кварталі 2015 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС області за травень 2015 року

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у травні 2015 року

 

23.06.2015

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2014 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2014 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2014 рік

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2014 рік

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–квітень 2015 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень–квітень 2015 року

Індекси будівельної продукції за видами у 2015 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2015 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Основні показники діяльності підприємств по містах і районах у 2014 році

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2014рр.)

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Економічне і соціальне становище району (міста) за січень–травень 2015 року

 

22.06.2015

 

Чисельність населення на 1 травня 2015 року

Природний рух населення за січень–квітень 2015 року

Міграційний рух населення за січень–квітень 2015 року

 

Прес-випуск: Про надання населенню області субсидій у травні 2015 року

 

Підготовлено експрес-випуск:

Про надання населенню субсидій за травень 2015 року

 

19.06.2015

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за травень 2015 року

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 червня 2015 року

Вантажні перевезення за січень–травень 2015 року

Пасажирські перевезення за січень–травень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку області за січень–травень 2015 року

 

Прес-випуск: Будівельна діяльність

 

Підготовлено експрес-випуск:

Підсумки роботи промисловості області за січень–травень 2015 року

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: Про соціально-економічне становище Рівненської області за січень–травень 2015 року

Статистичний бюлетень: Економічне і соціальне становище Рівненської області за січень–травень 2015 року

 

18.06.2015

 

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2015 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році

Заклади культури та мистецтва (1995–2014рр.)

Засоби масової інформації та книговидання (1995–2014рр.)

 

Прес-випуск: Демографічна ситуація у Рівненській області за січень–квітень 2015 року

 

Підготовлено експрес-випуски:

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі області за І квартал 2015 року

Виконання будівельних робіт у Рівненській області за січень–травень 2015 року

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-травень 2015 року

 

17.06.2015

 

Роздрібний товарооборот за січень–травень 2015 року

 

Прес-випуск: Підсумки роботи транспорту

 

Підготовлено експрес-випуски:

Міграційний рух населення у січні–квітні 2015 року

Природний рух населення у січні–квітні 2015 року

Чисельність населення на 1 травня 2015 року

Демографічна ситуація у Рівненській області у січні–квітні

Стан сільського господарства області за січень–травень 2015 року

Підсумки роботи транспорту Рівненської області за січень–травень 2015 року

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Природний та міграційний рух населення Рівненської області за січень–квітень 2015 року

 

16.06.2015

 

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2014 рік

 

Прес-випуск: Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2014 рік

 

Підготовлено експрес-випуски:

Зовнішня торгівля товарами за січень–квітень 2015 року

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2014 рік

 

15.06.2015

 

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у 2015 році

Науково-технічна діяльність за 2014 рік

Наукові кадри та кількість організацій (1995–2014рр.)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995–2014рр.)

Інноваційна активність промислових підприємств (2000–2014рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000–2014рр.)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000–2014рр.)

 

Прес-випуск: Ринок праці Рівненщини

 

Підготовлено експрес-випуск:

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2014 році

 

12.06.2015

 

Поголів’я худоби та птиці у 2015 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2015 році

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний бюлетень: Виробництво продукції тваринництва та чисельність худоби за січень–травень 2015 року

Статистичний бюлетень: Сівба сільськогосподарських культур станом на 1 червня 2015 року

 

10.06.2015

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Оплата населенням житлово-комунальних послуг за квітень 2015 року

 

09.06.2015

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2015 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2014рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2014рр.)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2014 році

 

Прес-випуск: Ціни і тарифи

 

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси споживчих цін

 

08.06.2015

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: Тваринництво Рівненщини у 2014 році

Статистичний бюлетень: Середні ціни на окремі продовольчі товари у травні 2015 року

Буклет: Громадські організації області та їх діяльність

Буклет: Індекси роздрібних цін на споживчі товари у травні 2015 року

 

03.06.2015

 

Підготовлено експрес-випуск:

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2015 року

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Основні показники роботи промисловості у січні–квітні 2015 року

 

02.06.2015

 

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2015 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2015 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2015 році

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2015 році

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у 2014 році (остаточні дані)

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (1991-2014рр.)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними у 2014 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за уточненими річними даними у 2014 році

Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996–2014рр.)

 

Прес-випуск: Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в області за квітень 2015 року