anketa

Анкета відвідувача веб-сайту

 

 

Тематичні анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2024 рік

 

Тема

Орієнтовний

термін проведення

Статус

Результати проведення

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика 

Доходи та умови життя 

Щодо інформації, наведеної у статистичному збірнику "Витрати і ресурси домогосподарств України"

липень

Анонс

Економічна статистика 

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників статистичної інформації "Особисті селянські господарства"

червень

Анкета

 

Щодо сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості та їх основних сільськогосподарських характеристик

серпень

Національні рахунки

Щодо показників річних національних рахунків

вересень

Щодо показників регіональних рахунків

вересень

 

 

Щодо показників квартальних національних рахунків

вересень

 

 

Щодо показників таблиць "витрати-випуск"

вересень