20.01.2021

 

1-нк (річна) «Звіт про роботу аспірантури»

24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами»

6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти погосподарського обліку»

21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»

1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів»

2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»