28.02.2020

 

1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»

85-к (річна) «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти»

1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 20__року»

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1-м, 2-м, 1-мс, 2-мс «Фінансова звітність»

1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»

2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»

2-Б (річна) «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів»

2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»

50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»

2-ферм (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства»

10-мех (один раз на два роки) «Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах»

3-лг (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів»

2-ТП (мисливство) (річна) «Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин»

4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»

11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії»

1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»

2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»

1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування»

1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік»

11-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування»

12-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозвязки підприємства-прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування»

3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок»

1-інновація (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20_ рік»

1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік»

1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 20__ рік»

1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20___ році»