20.01.2020

 

1-НК (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури»

24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами»

6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти погосподарського обліку»

21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»

1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів»

2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»

14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку»