Товарна структура зовнішньої торгівлі Рівненської області

у 2022 році

 

Код і назва товарів

згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

2021р.

у % до

загального обсягу

тис.дол. США

у % до

2021р.

у % до

загального обсягу

Усього

744171,7

105,7

100,0

550888,4

95,5

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

11712,2

85,6

1,6

4999,3

99,2

0,9

01 живі тварини

1,3

0,5

0,0

1514,9

87,8

0,3

02 мясо та їстівні субпродукти

563,4

98,3

0,1

03 риба і ракоподібні

625,9

362,0

0,1

3265,5

99,7

0,6

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

10454,9

83,0

1,4

214,8

696,7

0,0

05 інші продукти тваринного походження

66,7

75,9

0,0

4,1

62,6

0,0

II. Продукти рослинного походження

192701,4

104,9

25,9

15110,4

122,4

2,7

06 живі дерева та інші рослини

3,1

57,6

0,0

213,9

255,5

0,0

07 овочі

2880,8

81,8

0,4

3371,6

146,8

0,6

08 їстівні плоди та горіхи

40097,1

70,6

5,4

2037,4

230,7

0,4

09 кава, чай

719,8

120,1

0,1

6177,4

147,2

1,1

10 зернові культури

79234,6

93,0

10,6

435,1

24,7

0,1

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

673,2

474,7

0,1

770,0

187,4

0,1

12 насіння і плоди олійних рослин

68754,7

184,1

9,2

1785,3

67,1

0,3

13 шелак природний

7,3

165,1

0,0

317,4

768,4

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

330,7

1503,7

0,0

2,1

41,4

0,0

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

38350,7

217,5

5,2

4763,6

288,9

0,9

IV. Готові харчові продукти

8924,7

151,2

1,2

13534,9

132,0

2,5

16 продукти з м’яса, риби

104,4

0,0

743,5

295,4

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

2362,4

211,1

0,3

611,3

106,9

0,1

18 какао та продукти з нього

1265,3

100,3

0,2

1673,4

99,4

0,3

19 готові продукти із зерна

685,5

83,5

0,1

1144,0

138,9

0,2

20 продукти переробки овочів

1068,1

133,4

0,1

1217,6

86,2

0,2

21 різні харчові продукти

1237,1

100,3

0,2

2868,6

117,5

0,5

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

23,3

348,2

0,0

356,0

170,8

0,1

23 залишки і відходи харчової промисловості

2178,6

329,9

0,3

973,1

275,2

0,2

24 тютюн і промислові замінники тютюну

3947,4

157,4

0,7

V. Мінеральні продукти

7637,9

115,0

1,0

72022,2

205,4

13,1

25 сіль; сірка; землі та каміння

6800,2

119,0

0,9

3031,0

60,2

0,6

26 руди, шлак і зола

528,4

94,6

0,1

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

309,3

83,8

0,0

68991,2

229,7

12,5

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

117426,3

168,7

15,8

33210,1

109,7

6,0

28 продукти неорганічної хімії

328,9

377,0

0,0

15173,6

153,9

2,8

29 органічні хімічні сполуки

297,9

151,0

0,0

5184,6

104,1

0,9

30 фармацевтична продукція

136,3

101,3

0,0

26,9

60,4

0,0

31 добрива

102257,6

169,2

13,7

1698,4

168,5

0,3

32 екстракти дубильні

272,7

80,9

0,0

3409,9

73,8

0,6

33 ефірні олії

27,5

84,2

0,0

549,2

142,8

0,1

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

7,5

11,7

0,0

1430,0

67,4

0,3

35 білкові речовини

13189,7

188,4

1,8

1413,4

141,0

0,3

36 порох і вибухові речовини

808,3

92,8

0,1

381,7

79,3

0,1

38 різноманітна хімічна продукція

100,0

22,0

0,0

3942,3

68,3

0,7

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

2238,8

75,4

0,3

53579,8

94,7

9,7

39 пластмаси, полімерні матеріали

1345,2

69,6

0,2

41470,0

98,5

7,5

40 каучук, гума

893,6

86,2

0,1

12109,8

83,9

2,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена

299,9

95,8

0,0

475,2

263,5

0,1

41 шкури

130,3

193,5

0,0

42 вироби із шкіри

299,9

95,8

0,0

344,9

308,7

0,1

IХ. Деревина і вироби з деревини

203586,9

95,9

27,4

2308,8

51,0

0,4

44 деревина і вироби з деревини

203581,1

95,9

27,4

2290,1

50,9

0,4

45 корок та вироби з нього

18,7

69,3

0,0

46 вироби із соломи

5,7

0,0

Х. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

2399,1

89,2

0,3

10246,7

58,8

1,9

48 папiр та картон

2336,5

101,4

0,3

10234,7

58,8

1,9

49 друкована продукція 

62,6

16,2

0,0

12,0

63,9

0,0

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

20026,8

89,9

2,7

22460,5

76,4

4,1

50 шовк

6,2

0,0

13,6

159,3

0,0

51 вовна

23,2

238,7

0,0

1379,4

61,0

0,3

52 бавовна

48,2

751,6

0,0

2818,6

51,0

0,5

53 інші текстильні волокна

21,3

531,7

0,0

2324,1

58,1

0,4

54 нитки синтетичні або штучні

462,7

1348,3

0,1

2842,1

61,6

0,5

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

71,7

4642,7

0,0

2249,4

157,6

0,4

56 вата

51,5

79,1

0,0

3813,5

113,4

0,7

57 килими

156,6

121,1

0,0

58 спеціальні тканини

492,8

1283,0

0,1

1989,7

79,7

0,4

59 текстильні матеріали

60,7

99,3

0,0

781,3

67,6

0,1

60 трикотажні полотна

42,3

66,6

0,0

1418,0

103,8

0,3

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

1072,6

211,6

0,1

461,2

36,8

0,1

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

16758,8

83,4

2,3

419,0

138,8

0,1

63 інші готові текcтильні вироби

915,0

65,1

0,1

1794,0

119,6

0,3

ХІІ. Взуття, головні убори, парасольки

14,7

47,2

0,0

746,0

524,5

0,1

64 взуття

10,4

88,4

0,0

712,4

784,8

0,1

65 головні убори

4,3

22,0

0,0

28,6

56,4

0,0

66 парасольки

4,6

728,6

0,0

67 оброблені пір'я та пух

0,3

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

63862,6

93,1

8,6

29003,5

111,6

5,3

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

1190,0

114,1

0,2

660,4

48,2

0,1

69 керамічні вироби

79,3

220,1

0,0

2193,2

117,8

0,4

70 скло та вироби із скла

62593,3

92,7

8,4

26149,8

114,9

4,7

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

10780,6

141,0

1,4

9437,0

71,1

1,7

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

15946,6

142,2

2,1

21866,7

71,7

4,0

72 чорні метали

0,4

2,8

0,0

1346,6

81,1

0,2

73 вироби з чорних металів

11245,5

108,4

1,5

13793,1

65,7

2,5

74 мідь і вироби з неї

4348,2

2200,2

0,6

1455,9

375,6

0,3

75 нікель і вироби з нього

13,1

0,0

76 алюміній і вироби з нього

16,7

35,0

0,0

326,8

81,5

0,1

79 цинк і вироби з нього

266,5

145,2

0,0

82 інструменти, ножові вироби

194,3

49,9

0,0

2126,0

74,8

0,4

83 інші вироби з недорогоцінних металів

141,5

72,7

0,0

2538,8

67,0

0,5

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

8931,1

80,7

1,2

115304,3

56,2

20,9

84 реактори ядерні, котли, машини

7946,9

85,8

1,1

90874,9

46,6

16,5

85 електричні машини

984,1

54,5

0,1

24429,4

233,9

4,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1277,5

44,7

0,2

131658,6

148,3

23,9

86 залізничні локомотиви

68,7

218,8

0,0

4029,1

42,7

0,7

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

1208,8

42,7

0,2

127589,0

160,9

23,2

89 судна

40,5

3156,8

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

887,1

142,4

0,1

4500,5

68,4

0,8

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

887,1

142,4

0,1

4486,3

68,3

0,8

91 годинники

14,3

174,9

0,0

XX. Різні промислові товари

37165,6

57,9

5,0

1938,6

86,2

0,4

94 меблі

35292,0

58,4

4,7

1095,6

76,1

0,2

95 іграшки 

1776,9

47,9

0,2

88,8

129,2

0,0

96 різні готові вироби

96,7

318,2

0,0

754,3

101,9

0,1

ХХІ. 97 Твори мистецтва

1,4

35,9

0,0

Товари, придбані в портах

3721,7

246,4

0,7