Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами

у 2020 році

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

2019р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол.

США

у % до

2019р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього

67174,5

115,8

100,0

28484,9

146,9

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

39877,5

137,8

59,4

к

к

к

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

Послуги для переробки товарів за кордоном

39877,5

137,8

100,0

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

20,9

к

0,0

3384,1

90,9

11,9

Транспортні послуги

21054,7

94,3

31,3

3739,6

98,3

13,1

Послуги, пов’язані з подорожами

251,1

68,9

0,4

5744,0

92,3

20,2

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

553,8

101,7

1,9

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

161,0

2343,7

0,6

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

4693,1

98,2

7,0

827,5

56,4

2,9

Ділові послуги

300,6

64,3

0,4

12684,4

512,2

44,5

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

Державні та урядові послуги

 

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.