Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами

у 2019 році

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2019

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ

квартал

ІV

квартал

2019

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ

квартал

ІV

квартал

 

Усього

57995,7

13456,2

16639,3

15693,3

12206,9

19385,7

4756,7

4615,8

4820,6

5192,6

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

28941,5

6469,2

7848,2

7850,1

6774,0

к

к

к

к

к

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки

товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

к

к

3723,5

830,1

1036,5

1000,5

856,4

Транспортні послуги

22338,8

5474,5

7160,4

5907,6

3796,3

3803,5

781,6

1140,3

964,8

916,8

Послуги, пов’язані з подорожами

364,3

89,9

78,5

85,8

110,1

6220,7

1960,9

1381,0

1420,1

1458,7

Послуги з будівництва

952,2

к

к

316,1

237,7

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

к

к

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

544,7

139,9

135,1

134,4

135,3

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

к

к

6,9

0,8

0,4

1,3

4,4

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

4779,4

743,5

1195,7

1400,3

1439,9

1466,8

281,4

175,4

865,1

144,9

Ділові послуги

467,5

124,5

104,9

89,0

149,1

2476,4

к

к

359,0

1240,8

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

к

Державні та урядові послуги

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.