Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

в області за видами економічної діяльності

у 2019 році1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

Усього

130410,9

100,0

134634,1

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3221,1

2,5

3300,0

2,4

Промисловість

57614,4

44,2

60277,1

44,8

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

11618,8

8,9

12331,8

9,2

переробна промисловість

44735,0

34,3

46569,2

34,6

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1260,6

1,0

1376,1

1,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Будівництво

31258,2

24,0

30121,6

22,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6939,9

5,3

8306,1

6,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

26889,7

20,6

27974,9

20,8

Операції з нерухомим майном

1374,5

1,0

1488,0

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

1854,0

1,4

1851,9

1,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1137,2

0,9

1165,4

0,9

Інші види економічної діяльності

121,9

0,1

149,1

0,1

______________

1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.