Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього2
 

103083

5757

5,6

66464

64,5

30862

29,9

15281

14,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11423

к

к

к

к

3571

31,3

1848

16,2

Промисловість

B+C+D+E

37673

к

к

к

к

6935

18,4

2088

5,5

Будівництво

F

5550

2090

37,7

3460

62,3

1821

32,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13107

6284

47,9

6823

52,1

3748

28,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5988

3696

61,7

2292

38,3

1276

21,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

848

371

43,8

477

56,2

248

29,2

Інформація та телекомунікації

J

1123

к

к

к

к

439

39,1

Фінансова та страхова діяльність

K

190

к

к

к

к

80

42,1

Операції з нерухомим майном

L

2565

275

10,7

2290

89,3

1561

60,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1441

к

к

к

к

1029

71,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1884

752

39,9

1132

60,1

517

27,4

Освіта

P

205

205

100,0

78

38,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

20659

19812

95,9

847

4,1

302

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

132

132

100,0

41

31,1

Надання інших видів послуг

S

295

295

100,0

205

69,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.