Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього2
 

8943609,7

1017355,0

11,4

6161202,1

68,9

1765052,6

19,7

700017,2

7,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1188625,5

к

к

к

к

206490,2

17,4

73802,3

6,2

Промисловість

B+C+D+E

4090837,4

к

к

к

к

416679,3

10,2

99458,7

2,4

Будівництво

F

417632,0

220140,6

52,7

197491,4

47,3

83236,2

19,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

837645,3

449505,5

53,7

388139,8

46,3

181321,8

21,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

470842,3

333147,2

70,8

137695,1

29,2

69478,1

14,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

37388,1

16232,0

43,4

21156,1

56,6

10014,9

26,8

Інформація та телекомунікації

J

85328,3

к

к

к

к

21672,1

25,4

Фінансова та страхова діяльність

K

5009,3

к

к

к

к

3569,1

71,2

Операції з нерухомим майном

L

151780,2

28491,4

18,8

123288,8

81,2

65718,1

43,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

93977,4

к

к

к

к

46113,7

49,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

131125,0

64533,2

49,2

66591,8

50,8

21461,9

16,4

Освіта

P

10673,4

10673,4

100,0

3699,6

34,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1405528,7

1365588,0

97,2

39940,7

2,8

13103,8

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6518,4

6518,4

100,0

1319,6

20,2

Надання інших видів послуг

S

10698,4

10698,4

100,0

6047,3

56,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.