Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2
 

72397296,5

9321224,6

12,9

41254012,0

57,0

21822059,9

30,1

7550003,7

10,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9826481,5

к

к

к

к

2945329,0

30,0

850726,6

8,7

Промисловість

B+C+D+E

32686107,4

к

к

к

к

3400452,0

10,4

725432,6

2,2

Будівництво

F

4779499,7

2446689,7

51,2

2332810,0

48,8

692769,3

14,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19308545,4

9263029,8

48,0

10045515,6

52,0

3665454,1

19,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3290275,4

1715226,9

52,1

1575048,5

47,9

674718,6

20,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

150697,3

79189,0

52,5

71508,3

47,5

32117,6

21,3

Інформація та телекомунікації

J

274749,8

к

к

к

к

108728,2

39,6

Фінансова та страхова діяльність

K

44578,4

к

к

к

к

10734,4

24,1

Операції з нерухомим майном

L

612928,5

50307,3

8,2

562621,2

91,8

359713,0

58,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

274989,0

к

к

к

к

183172,1

66,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

359263,9

157205,4

43,8

202058,5

56,2

97986,2

27,3

Освіта

P

42156,1

42156,1

100,0

27725,8

65,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

646273,7

577150,8

89,3

69122,9

10,7

33361,9

5,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11520,6

11520,6

100,0

7615,8

66,1

Надання інших видів послуг

S

89229,8

89229,8

100,0

79747,5

89,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.