Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

 з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього2
 

100500

5757

5,7

66413

66,1

28330

28,2

12914

12,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10943

к

к

к

к

3099

28,3

1398

12,8

Промисловість

B+C+D+E

37263

к

к

к

к

6555

17,6

1764

4,7

Будівництво

F

5330

2087

39,2

3243

60,8

1621

30,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12539

6280

50,1

6259

49,9

3215

25,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5885

3695

62,8

2190

37,2

1181

20,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

819

371

45,3

448

54,7

219

26,7

Інформація та телекомунікації

J

1041

к

к

к

к

369

35,4

Фінансова та страхова діяльність

K

180

к

к

к

к

70

38,9

Операції з нерухомим майном

L

2285

275

12,0

2010

88,0

1288

56,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1234

к

к

к

к

824

66,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1774

752

42,4

1022

57,6

412

23,2

Освіта

P

200

200

100,0

74

37,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

20633

19812

96,0

821

4,0

286

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

122

122

100,0

31

25,4

Надання інших видів послуг

S

252

252

100,0

162

64,3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.