Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього2

 

5956

5

0,1

368

6,2

5583

93,7

4714

79,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

768

1

0,1

51

6,7

716

93,2

636

82,8

Промисловість

B+C+D+E

1018

4

0,4

138

13,6

876

86,0

642

63,1

Будівництво

F

550

19

3,5

531

96,5

419

76,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1420

46

3,2

1374

96,8

1182

83,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

333

22

6,6

311

93,4

237

71,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

93

4

4,3

89

95,7

79

84,9

Інформація та телекомунікації

J

171

1

0,6

170

99,4

146

85,4

Фінансова та страхова діяльність

K

27

1

3,7

26

96,3

25

92,6

Операції з нерухомим майном

L

634

4

0,6

630

99,4

593

93,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

435

2

0,5

433

99,5

420

96,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

238

7

2,9

231

97,1

192

80,7

Освіта

P

22

22

100,0

17

77,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

157

73

46,5

84

53,5

44

28,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

18

18

100,0

15

83,3

Надання інших видів послуг

S

72

72

100,0

67

93,1

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані попередні.