Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

92442

8073

8,7

55517

60,1

28852

31,2

11722

12,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11793

2

2

2

2

3202

27,2

1450

12,3

Промисловість

B+C+D+E

38177

2

2

2

2

7078

18,5

1757

4,6

Будівництво

F

5226

1977

37,8

3249

62,2

1159

22,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13057

6808

52,1

6249

47,9

2823

21,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5724

3515

61,4

2209

38,6

703

12,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

812

350

43,1

462

56,9

212

26,1

Інформація та телекомунікації

J

748

748

100,0

428

57,2

Фінансова та страхова діяльність

K

101

101

100,0

65

64,4

Операції з нерухомим майном

L

2346

351

15,0

1995

85,0

1244

53,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1523

2

2

2

2

1068

70,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2066

1138

55,1

928

44,9

385

18,6

Освіта

P

220

220

100,0

88

40,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

10284

9529

92,7

755

7,3

145

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

114

2

2

2

2

33

28,9

Надання інших видів послуг

S

251

251

100,0

162

64,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.