Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

6759308,5

897122,1

13,3

4404462,0

65,1

1457724,4

21,6

483976,8

7,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1087380,0

2

2

2

2

168907,3

15,5

44166,8

4,1

Промисловість

B+C+D+E

3351431,1

2

2

2

2

368305,8

11,0

72888,5

2,2

Будівництво

F

315744,3

148037,6

46,9

167706,7

53,1

50422,1

16,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

714348,0

389008,6

54,5

325339,4

45,5

131434,4

18,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

400236,4

283447,2

70,8

116789,2

29,2

33038,9

8,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

30555,0

12833,0

42,0

17722,0

58,0

7647,2

25,0

Інформація та телекомунікації

J

35571,9

35571,9

100,0

19326,4

54,3

Фінансова та страхова діяльність

K

3412,7

3412,7

100,0

2365,3

69,3

Операції з нерухомим майном

L

124937,9

30507,2

24,4

94430,7

75,6

52143,9

41,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

85148,7

2

2

2

2

42915,5

50,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

119990,8

78485,0

65,4

41505,8

34,6

12039,9

10,0

Освіта

P

9971,7

9971,7

100,0

3046,8

30,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

466348,4

434155,8

93,1

32192,6

6,9

6654,8

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4853,0

2

2

2

2

1100,4

22,7

Надання інших видів послуг

S

9378,6

9378,6

100,0

4785,9

51,0

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.