Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

67861825,0

11374190,6

16,8

36228691,7

53,4

20258942,7

29,8

6828332,2

10,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9569261,9

2

2

2

2

2994728,6

31,3

789579,6

8,3

Промисловість

B+C+D+E

30636998,3

2

2

2

2

3605534,0

11,8

767431,6

2,5

Будівництво

F

3594956,3

1642054,6

45,7

1952901,7

54,3

582255,4

16,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19491008,6

10400474,4

53,4

9090534,2

46,6

3546635,1

18,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2771635,3

1433432,8

51,7

1338202,5

48,3

392096,6

14,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

134292,0

64756,1

48,2

69535,9

51,8

26037,5

19,4

Інформація та телекомунікації

J

131883,2

131883,2

100,0

79037,3

59,9

Фінансова та страхова діяльність

K

28385,3

28385,3

100,0

7141,7

25,2

Операції з нерухомим майном

L

555998,0

52187,4

9,4

503810,6

90,6

317849,9

57,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

236096,8

2

2

2

2

147457,7

62,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

327522,5

156758,7

47,9

170763,8

52,1

68620,8

21,0

Освіта

P

31463,1

31463,1

100,0

19930,4

63,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

272271,1

208679,5

76,6

63591,6

23,4

17371,5

6,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

12029,6

2

2

2

2

8080,6

67,2

Надання інших видів послуг

S

68023,0

68023,0

100,0

58806,5

86,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.