Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

90800

8073

8,9

55470

61,1

27257

30,0

10233

11,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11312

2

2

2

2

2728

24,1

992

8,8

Промисловість

B+C+D+E

37927

2

2

2

2

6859

18,1

1578

4,2

Будівництво

F

5147

1974

38,4

3173

61,6

1094

21,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12753

 

6804

53,4

5949

46,6

2534

19,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5678

 

 

3513

61,9

2165

38,1

665

11,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

798

350

43,9

448

56,1

198

24,8

Інформація та телекомунікації

J

677

677

100,0

361

53,3

Фінансова та страхова діяльність

K

88

88

100,0

55

62,5

Операції з нерухомим майном

L

2240

351

15,7

1889

84,3

1145

51,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1352

2

2

2

2

900

66,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1994

 

 

1138

57,1

856

42,9

318

15,9

Освіта

P

217

217

100,0

85

39,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

10278

9529

92,7

749

7,3

139

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

105

2

2

2

2

24

22,9

Надання інших видів послуг

S

234

234

100,0

145

62,0

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.