Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

5545

6

0,1

326

5,9

5213

94,0

4403

79,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

752

1

0,1

53

7,1

698

92,8

619

82,3

Промисловість

B+C+D+E

943

5

0,5

134

14,2

804

85,3

582

61,7

Будівництво

F

509

17

3,3

492

96,7

387

76,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1337

50

3,7

1287

96,3

1109

82,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

306

19

6,2

287

93,8

216

70,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

86

4

4,7

82

95,3

72

83,7

Інформація та телекомунікації

J

147

147

100,0

134

91,2

Фінансова та страхова діяльність

K

27

27

100,0

25

92,6

Операції з нерухомим майном

L

603

5

0,8

598

99,2

560

92,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

400

2

0,5

398

99,5

384

96,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

223

11

4,9

212

95,1

173

77,6

Освіта

P

19

19

100,0

15

78,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

106

30

28,3

76

71,7

48

45,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

18

1

5,6

17

94,4

15

83,3

Надання інших видів послуг

S

69

69

100,0

64

92,8

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.