Середні ціни продукції сільського господарства,

реалізованої підприємствами1 (1996–2019 роки)

 

(грн за т)

 

Культури зернові та зернобобові

Насіння культур олійних

Буряк цукровий фабричний

Картопля

Культури овочеві

Культури плодові та ягідні

Сільськогосподарські тварини

живій масі)

Молоко

Яйця,

за тис.шт

1996

162,7

247,4

62,9

226,3

336,8

173,4

894,4

186,1

124,1

1997

195,2

232,4

63,8

240,1

456,5

167,7

943,3

211,2

124,2

1998

174,1

304,8

54,9

254,0

457,4

148,3

1308,5

273,9

135,5

1999

217,6

414,2

65,6

435,1

597,1

153,0

1540,1

376,8

162,7

2000

507,2

581,1

114,9

515,0

1159,9

138,1

2177,6

545,5

217,4

2001

468,9

536,2

132,9

471,2

1429,7

240,6

3700,7

602,1

233,0

2002

356,8

680,6

137,3

547,0

1567,4

257,8

3011,6

555,9

187,3

2003

623,6

1062,5

142,9

764,9

1415,9

143,0

2966,6

660,0

199,8

2004

510,1

967,2

142,2

563,2

1609,2

297,5

4995,7

768,3

240,1

2005

470,8

637,0

176,6

667,5

1922,6

554,2

6762,1

1060,4

246,2

2006

537,4

1178,8

195,8

1337,9

2600,6

375,1

6328,0

1031,8

193,2

2007

864,2

1658,7

177,3

1151,9

2972,8

692,2

6570,0

1609,6

255,6

2008

819,0

2166,0

180,2

1322,2

3647,9

1070,1

10131,8

2047,0

398,4

2009

801,7

2261,5

431,4

1577,8

3605,3

1108,8

9970,3

1803,3

400,6

2010

1082,2

2718,6

348,6

2447,4

4302,3

2164,9

10315,8

2805,5

421,0

2011

1378,9

3665,0

465,2

1767,0

4979,0

2504,1

11098,7

2918,4

446,7

2012

1575,3

3708,2

419,3

762,8

4486,9

3995,5

11641,6

2516,4

522,4

2013

1262,0

3233,4

507,8

1715,4

3968,6

2482,4

10657,4

3270,5

619,9

2014

1810,3

4422,3

456,6

1765,8

5117,1

2565,0

13274,0

3485,3

710,3

2015

2988,3

7543,0

854,8

1943,0

9322,1

3746,7

18363,0

4355,6

1160,0

2016

3265,5

9056,1

858,0

1807,7

10474,5

3339,0

19384,1

5595,4

1084,5

2017

3646,7

9343,1

712,7

2380,6

11577,1

к

23903,3

7378,2

1137,0

2018

4005,4

9565,3

653,7

3381,7

14965,3

6167,0

26347,8

7802,1

1530,1

2019

3567,1

8685,9

к

к

к

к

28378,5

8335,6

к

______________

1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат; за 1996–2011рр. – з урахуванням дотацій.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.