Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм
за категоріями господарств під урожай 2021 року

 

 

Посівна площа,

 га

У % до площ

під урожай 2020р.

Господарства усіх категорій

Культури озимі на зерно та зелений корм

162504

101,7

у тому числі на зерно

 

 

культури зернові

з них

134083

105,9

пшениця

107598

104,6

жито

21272

115,8

ячмінь

5046

99,4

ріпак

28011

85,6

Підприємства

Культури озимі на зерно та зелений корм

94969

102,9

у тому числі на зерно

 

 

культури зернові

з них

66548

112,5

пшениця

54766

109,3

жито

9654

144,1

ячмінь

1961

97,2

ріпак

28011

85,6

Господарства населення

Культури озимі на зерно та зелений корм

67535

100,0

у тому числі на зерно

 

 

культури зернові

з них

67535

100,0

пшениця

52832

100,1

жито

11618

99,5

ячмінь

3085

100,9

ріпак