Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–липні 2020 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25637757,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

14950806,6

58,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1096601,5

4,3

Переробна промисловість  

С

13854205,1

54,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3979309,8

15,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

490490,7

1,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2658126,4

10,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1387543,7

5,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3590044,6

14,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

222112,9

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

785236,5

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10412166,0

40,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

274785,2

1,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.