Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–травні 2020 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18679676,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10279293,6

55,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

769357,2

4,1

Переробна промисловість  

С

9509936,4

50,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2856278,3

15,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

305484,2

1,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1836776,8

9,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1010062,8

5,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2372102,9

12,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

136641,1

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

522100,9

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8204716,4

44,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

195666,0

1,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.