Індекси промислової продукції за видами діяльності

у січні–травні 2020 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень

2020р.

до

квітня

2020р.

Травень

2020р.

до

травня

2019р.

Січень–травень

2020р.

до

січня–травня

2019р.

Промисловість

B+C+D

106,8

89,6

95,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

92,8

98,4

118,0

Переробна промисловість  

С

123,0

92,0

93,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

102,2

97,0

97,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

176,1

89,3

92,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

117,8

100,6

100,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,3

90,9

110,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

128,0

105,4

97,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

96,2

66,9

53,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

134,1

88,7

130,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,2

86,4

95,9

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.