Індекси промислової продукції за видами діяльності

у січні 2020 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2020р.

до

грудня 2019р.

Січень 2020р.

до

січня 2019р.

Промисловість

B+C+D

87,6

106,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

71,4

113,2

Переробна промисловість  

С

85,6

113,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

94,9

110,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

67,9

90,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,2

111,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

92,2

172,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

81,7

120,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

27,0

48,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

94,3

177,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,3

100,3

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.