Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1

(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3553743,0

6991483,9

10844222,5

14350480,9

17939135,5

21025305,2

24491746,9

27552041,8

30960692,6

34706845,9

38694810,0

42807018,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1676671,8

3477910,5

5673660,5

7809107,6

10041871,8

12124474,4

14478638,2

16814898,1

19093335,6

21482307,5

23692441,1

25917526,4

60,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

67119,6

160782,3

274024,5

387911,4

521082,4

654280,5

815900,7

952046,0

1088494,9

1252513,8

1393570,4

1509923,5

3,5

Переробна промисловість

С

1609552,2

3317128,2

5399636,0

7421196,2

9520789,4

11470193,9

13662737,5

15862852,1

18004840,7

20229793,7

22298870,7

24407602,9

57,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

429315,2

853384,8

1360981,6

1922583,7

2418384,5

2893533,4

3396140,3

3902265,8

4424862,4

4934658,0

5435010,3

6081349,4

14,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

67310,5

141960,6

233863,4

321789,3

424349,8

524547,2

615704,8

726368,7

828504,2

926694,4

1023279,4

1109693,1

2,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

375516,6

800430,2

1216818,9

1592472,7

1997225,9

2354643,6

2764549,3

3157950,9

3545555,0

3940398,5

4324574,4

4668311,4

10,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

158187,7

321047,6

612069,0

808915,2

1001174,4

1199570,4

1411581,0

1652894,9

1881022,8

2108956,8

2325370,6

2549031,5

6,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

343750,8

726675,6

1240765,2

1780689,2

2354456,1

2885214,1

3578292,4

4234446,7

4865829,0

5512999,3

6080483,2

6577907,1

15,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

34872,2

78235,0

130869,7

184830,9

225056,7

265124,8

312327,7

354621,2

413331,8

480661,5

524990,1

584175,6

1,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

86347,7

166180,8

253634,7

340189,2

515091,8

648140,3

742776,6

862399,4

958207,2

1116622,9

1253029,5

1391244,5

3,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1846022,0

3453009,9

5075703,8

6409587,2

7731513,0

8698019,3

9775203,5

10462984,8

11556414,9

12877407,9

14618704,5

16465282,3

38,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

31049,2

60563,5

94858,2

131786,1

165750,7

202811,5

237905,2

274158,9

310942,1

347130,5

383664,4

424210,2

1,0

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.