Архів

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2020

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Робоча сила 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

539,4

 

 

 

у віці 15-70 років

532,9

 

 

 

працездатного віку

493,4

 

 

 

Рівень участі населення в робочій силі 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

58,9

 

 

 

у віці 15-70 років

64,2

 

 

 

працездатного віку

70,4

 

 

 

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

493,7

 

 

 

у віці 15-70 років

487,2

 

 

 

працездатного віку

447,7

 

 

 

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

53,9

 

 

 

у віці 15-70 років

58,7

 

 

 

працездатного віку

63,9

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

45,7

 

 

 

у віці 15-70 років

45,7

 

 

 

працездатного віку

45,7

 

 

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

8,5

 

 

 

у віці 15-70 років

8,6

 

 

 

працездатного віку

9,3

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

172,0

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

4,5

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,9

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

9527

 

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

111,2

 

 

 

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".