Обсяг реалізованих послуг

по Рівненській області

у I кварталі 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього,

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1234224,2

283474,0

23,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

791698,1

73106,00

9,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

438633,6

40599,7

9,3

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

297531,7

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

16778,9

7443,8

44,4

Тимчасове розміщування

55

3980,9

1945,1

48,9

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

12798,0

5498,7

43,0

Інформація та телекомунікації

J

65153,3

33894,7

52,0

Видавнича діяльність

58

5213,2

2656,9

51,0

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

1618,7

310,9

19,2

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

42580,5

30639,7

72,0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

14177,3

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

234,9

к

Операції з нерухомим майном

L

115750,8

27798,1

24,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

56708,2

16601,0

29,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

2864,8

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

1294,3

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

39664,1

11590,3

29,2

Наукові дослідження та розробки

72

2751,1

2111,4

76,7

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

5276,7

1085,7

20,6

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

1013,1

к

к

Ветеринарна діяльність

75

3844,1

1685,5

43,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

49946,9

14533,3

29,1

Освіта

P

72842,2

66246,7

90,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

52739,6

39758,3

75,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4126,1

2101,6

50,9

Надання інших видів послуг

S

8480,1

1990,5

23,5

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.