Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

по Рівненській області

за IV квартал 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн

Розподіл обсягу реалізованих послуг

за категоріями споживачів

(у % до загального обсягу)

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

Усього

 

1428668,9

247975,9

1021061,8

159631,2

17,3

71,5

11,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

939720,5

68585,0

742049,1

129086,4

7,3

79,0

13,7

Наземний і трубопровідний транспорт

49

405323,7

33300,2

248945,7

123077,8

8,2

61,4

30,4

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

к

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

479942,5

11704,6

462229,3

6008,6

2,4

96,3

1,3

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

42041,8

26482,1

14332,6

1227,1

63,0

34,1

2,9

Інформація та телекомунікації

J

62235,0

30385,5

31345,8

503,7

48,8

50,4

0,8

Видавнича діяльність

58

6125,1

2010,3

3738,3

376,5

32,8

61,0

6,2

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

к

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

1990,7

к

1657,7

к

к

83,3

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

38406,9

27789,0

к

к

72,4

к

к

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

14398,7

к

14254,5

к

к

99,0

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

к

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

121292,9

13321,0

87261,7

20710,2

11,0

71,9

17,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

52793,7

9133,7

39800,3

3859,7

17,3

75,4

7,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

1438,8

к

к

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

1129,5

к

к

к

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

34923,4

4857,0

26408,1

3658,3

13,9

75,6

10,5

Наукові дослідження та розробки

72

5501,7

к

3032,3

к

к

55,1

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

5071,3

к

4996,6

к

к

98,5

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

777,3

к

411,2

к

к

52,9

к

Ветеринарна діяльність

75

3951,7

к

2445,6

к

к

61,9

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

83820,6

13471,4

69512,7

836,5

16,1

82,9

1,0

Освіта

P

64587,6

60313,1

2822,1

1452,4

93,4

4,4

2,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

34023,7

21835,5

11267,4

920,8

64,2

33,1

2,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8896,0

2955,4

5151,0

789,6

33,2

57,9

8,9

Надання інших видів послуг

S

19257,1

1493,2

17519,1

244,8

7,8

90,9

1,3

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.