Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

(тис.грн)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2007

24280,9

15616,9

к

к

2008

198580,3

27766,5

170813,8

2009

21185,3

11209,5

7376,8

2599,0

2010

37879,9

36036,9

1843.0

2011

53229,3

48149,3

к

к

2012

47873,5

45795,5

к

к

2013

21130,8

13517,4

7613,4

2014

11404,5

10826,5

578,0

20151

6865,9

к

к

20172

7315,4

к

к

20192

29023,5

к

к

_______________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.