Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, од

у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, од

у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

8,5

4

3

59

11

1,2

2008

11,8

20

15

16

5

1,1

2009

11,4

8

5

22

8

1,0

2010

9,6

6

4

16

8

0,7

2011

10,5

10

6

17

4

0,9

2012

14,2

18

6

19

2

0,6

2013

13,4

19

3

18

5

0,8

2014

14,5

8

2

6

4

0,8

2015

9,8

9

3

7

к

0,4

20173

5,2

8

к

6

6

0,0

20193

13,2

19

6

31

3

0,0

_____________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.