Використання та запаси палива у 2019 році

 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

Викорис-тано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське, лісове та рибне

господарство

промис-ловість

будів-

ництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т
умовного палива

1213,8

6,6

72,1

1,1

5,2

15,0

Вугілля, тис.т

224,3

3,3

95,8

0,0

0,1

0,8

Газ природний, млн.м3

475,5

1,3

94,3

0,2

0,8

3,4

Бензин моторний, тис.т

35,3

5,8

7,5

1,4

1,3

84,0

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

139,7

19,6

17,0

2,9

27,9

32,6

Мазути паливні важкі, тис.т

1,2

100,0

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, тис.т

69,3

82,5

0,0

0,6

16,9

Торф неагломерований паливний, тис.т

к

к

к

Дрова для опалення, тис.м3 щілн

202,7

40,7

38,5

0,1

0,4

20,3

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

2,6

19,5

58,9

1,7

18,9

1,0

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

22,3

0,4

61,6

26,1

0,4

11,5

_______________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2019 році

 

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення в інші

види палива

та енергію

для неенергетичних потреб

кінцеве

використання

втрати при

розподілі,

транспортуванні

та зберіганні

Усього

100,0

23,4

5,1

69,2

2,3

Вугілля

100,0

к

к

Газ природний

100,0

25,3

к

59,7

к

Бензин моторний

100,0

0,0

0,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

0,0

100,0

Мазути паливні важкі

100,0

к

к

к

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу

100,0

22,7

77,3

Торф неагломерований паливний

100,0

к

к

Дрова для опалення

100,0

53,9

46,1

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

92,2

7,8

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

87,9

12,1

_______________

1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

Запаси палива

(станом на 01.01.2020)

 

Обсяг запасів палива

Приріст, зниження (–) запасів до відповідного періоду попереднього року, %

Вугілля, тис.т

61,7

–0,1

Бензин моторний, тис.т

6,1

36,1

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

11,5

–5,4

Мазути паливні важкі, тис.т

0,1

–8,2

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, тис.т

6,0

–6,3

Торф неагломерований паливний, тис.т

к

к

Дрова для опалення, тис.м3 щілн

51,2

41,3

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,1

–2,5

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

3,4

17,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.