Постачання та використання енергії у 2019 році

 

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії у 2019 році

 

 

Установлена електрична потужність,  тис.кВт

Обсяг відпуску електричної енергії, млн.кВт∙год

Установлена теплова потужність,  Гкал/год

Обсяг  відпуску теплової енергії, тис. Гкал

Усього

2890,8

17878,1

3277,3

3168,3

у тому числі

 

 

 

 

теплові електростанції

теплоелектроцентралі

к

к

к

к

атомні електростанції

к

к

к

к

вітрові електростанції

х

х

сонячні електростанції

0,9

0,2

гідроелектростанції

к

к

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

2115,2

1268,1

інші енергогенеруючі установки

42,7

129,2

428,0

1494,1

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Використання теплоенергії та електроенергії

за основними видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

Теплоенергія,

Гкал

Електроенергія,

тис.кВтгод

обсяг

використання теплоенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії –

усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

2814939

2245351

2814660

1154089

Сільське, лісове та рибне господарство

80438

64369

37984

35368

Промисловість

2387570

2177027

2456981

957522

Будівництво

6256

15612

3706

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5406

25169

3276

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

11318

158756

143272

Тимчасове розміщування й організація харчування

1518

4148

910

Інформація та телекомунікації

1827

6319

1744

Фінансова та страхова діяльність

2294

2084

Операції з нерухомим майном

11333

3955

26524

5541

Професійна, наукова та технічна діяльність

1011

945

192

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

2578

4436

237

Державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування

150517

31250

2003

Освіта

64238

17032

21

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

82757

25814

297

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5878

1606