Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм

заробітної плати та видами економічної діяльності

у вересні 2021 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на вересень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до

6000,00

грн

від 6000,01до

7000,00

грн

від 7000,01до

8000,00

грн

від 8000,01до

10000,00

грн

від 10000,01до

12000,00

грн

від 12000,01до

150000,00

грн

від 150000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

148636

19,2

18,2

7,4

10,8

8,8

10,6

10,9

5,3

8,8

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

10057

16,7

18,0

10,2

7,3

4,8

6,3

9,7

6,6

20,4

Промисловість

40292

13,3

14,1

6,0

9,7

9,6

13,0

11,7

5,9

16,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2375

9,9

7,5

5,6

8,0

6,9

11,8

17,7

12,9

19,7

Переробна промисловість

24046

17,9

20,5

7,4

11,0

11,1

14,8

10,8

3,6

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11753

3,9

2,0

2,1

6,1

6,6

9,6

12,7

9,9

47,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2118

18,1

15,8

12,2

17,3

12,9

12,1

8,1

2,1

1,4

Будівництво

4246

19,8

37,6

8,4

9,7

6,4

4,2

3,3

2,6

8,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9645

27,4

38,6

10,7

10,8

5,4

3,3

2,0

0,7

1,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4802

25,2

32,0

8,7

11,2

6,3

5,5

4,3

1,6

5,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

401

46,4

36,2

5,2

7,2

2,2

1,8

0,8

0,2

0,0

Інформація та телекомунікації

1247

25,1

23,6

12,5

9,0

6,0

7,4

6,0

3,4

7,0

Фінансова та страхова діяльність

641

7,2

10,8

7,7

22,9

17,0

14,5

8,1

6,7

5,1

Операції з нерухомим майном

856

23,7

31,4

10,3

16,0

6,8

5,5

2,9

1,6

1,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

1213

27,4

25,2

10,0

11,7

6,5

7,2

6,8

2,4

2,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1383

23,3

30,7

8,1

11,2

8,3

7,3

7,7

2,1

1,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

25555

16,6

13,0

6,0

11,3

11,2

14,2

15,2

6,5

6,0

Освіта

25822

14,1

14,7

6,1

11,4

9,7

12,9

17,3

8,8

5,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

20485

34,2

18,7

9,3

12,5

8,2

6,9

5,3

2,3

2,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1587

19,9

11,4

9,6

13,5

12,7

15,9

9,9

3,9

3,2

Надання інших видів послуг

404

28,7

29,2

5,0

7,4

6,2

9,9

8,2

2,2

3,2

 

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.