Архів:    2018    2019    2020

 

Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у березні 2020 року

 


 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на березень,  осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до

4723,00

грн

від 4723,01до

6000,00

грн

від 6000,01до

6500,00

грн

від 6500,01до

7000,00

грн

від 7000,01до

8000,00

грн

від 8000,01до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

162766

12,4

22,1

7,2

6,6

8,0

10,8

9,6

8,8

6,1

2,9

5,5

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8209

7,1

32,1

5,1

5,9

7,2

10,5

9,0

8,7

7,3

3,9

3,2

Промисловість

41368

6,7

14,6

4,0

4,2

5,7

10,2

11,4

11,6

9,2

5,1

17,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2077

7,0

15,1

3,7

3,7

7,4

10,4

10,1

9,8

8,0

10,4

14,4

Переробна промисловість

24267

10,1

20,1

5,0

5,4

5,6

11,3

13,1

13,7

9,5

3,7

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12795

0,2

3,2

1,7

1,7

4,2

7,7

8,2

8,2

9,2

7,0

48,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2229

6,3

19,4

7,0

6,2

13,7

13,5

12,2

9,7

7,0

3,7

1,3

Будівництво

3271

17,7

35,8

6,9

8,2

10,3

6,5

2,4

2,2

1,9

3,1

5,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12069

21,6

35,6

5,9

5,1

6,9

8,5

5,4

4,7

3,2

1,7

1,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11200

11,7

21,6

4,3

4,4

7,0

15,7

12,8

11,1

7,4

2,2

1,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

439

55,8

21,4

4,8

6,5

1,8

3,9

1,8

1,1

2,5

0,2

0,2

Інформація та телекомунікації

1051

4,8

39,6

4,8

6,4

9,6

12,0

6,9

4,1

4,6

2,6

4,6

Фінансова та страхова діяльність

1675

2,6

11,5

2,2

2,1

4,2

11,7

15,4

17,5

18,1

7,6

7,1

Операції з нерухомим майном

1035

32,6

21,2

7,1

3,5

11,4

7,9

10,0

4,0

1,8

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

1534

22,9

27,2

4,0

3,5

6,2

13,0

8,9

7,2

3,5

2,0

1,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

926

8,1

23,7

12,0

5,3

13,5

12,1

9,0

8,2

4,3

3,6

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

9228

9,4

14,3

4,7

4,7

7,8

14,0

13,4

11,1

10,4

5,0

5,2

Освіта

42033

11,0

21,4

10,8

9,7

10,0

11,2

10,2

9,2

4,6

1,4

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

24257

18,4

26,9

11,0

8,4

9,4

9,2

6,1

4,9

3,4

1,6

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4171

27,6

25,0

5,8

6,9

8,4

11,4

6,4

5,3

2,5

0,6

0,1

Надання інших видів послуг

300

31,0

10,6

4,0

5,7

4,0

13,7

11,7

12,3

5,3

1,7

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.