Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010−2019 роки

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

1937089

2565835

2770912

2837341

2804554

4334225

4324071

6126758

7227975

6729238

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

55406

127701

165792

83543

26480

127706

134059

213051

304703

446361

коштів місцевих бюджетів

166989

239234

180952

207173

206884

355660

580914

704420

1024340

1183750

власних коштів підприємств та організацій

734229

1252708

1358720

1438783

1503220

2472977

2113099

3432228

3332808

3371153

кредитів банків та інших позик

270809

107318

167199

96109

98911

115090

165782

257888

763086

138415

коштів інвесторів-нерезидентів

88315

71317

11702

8359

35424

62072

4776

46949

к

к

коштів населення на будівництво житла

520471

670449

792358

852533

786328

1049971

1198840

1149423

1400404

1197867

інших джерел фінансування

100870

97108

94189

150841

147307

150749

126601

322799

к

к

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.